• Member Login
  • Sign Out

วัดเขาสุกิม

Online Reservation

Check In
Check Out
Discount Code
  • แหลมสิงห์ แนชเชอรัลบีช รีสอร์ท จันทบุรี: วัดเขาสุกิม

วัดเขาสุกิม

เป็นวัดที่ได้รับแรงศรัทธาจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  จากการพัฒนาโดย หลวงปู่สมชาย  ฐิตวิริโย  ที่นี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เงียบสงบร่มรื่นท่ามกลางธรรมชาติและป่าเขา รวมถึงเป็นแหล่งของศาสนสถาน, ศาสนสมบัติ และศาสนวัตถุอันล้ำค่า  มีการจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศและมีพิพิธภัณฑ์วัดเขาสุกิมเป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ  ทั้งพระพุทธรูปและเครื่องใช้โบราณมากมาย