• Member Login
  • Sign Out

รอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ

Online Reservation

Check In
Check Out
Discount Code
  • แหลมสิงห์ แนชเชอรัลบีช รีสอร์ท จันทบุรี: รอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ
  • แหลมสิงห์ แนชเชอรัลบีช รีสอร์ท จันทบุรี: รอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ

รอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร ที่ปรากฏลึกบนแผ่นหินใหญ่ อยู่บนยอดเขาคิชฌกูฏที่ความสูง 1,050 เมตร จากระดับน้ำทะเล เชื่อกันว่าใครได้มานมัสการแล้วก็เปรียบเหมือนได้เข้าเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้รับกุศลอันยิ่งใหญ่ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง อธิษฐานขอพรแล้วจะสมหวังดั่งใจปรารถนา

การเดินทางไปต้องนั่งรถขึ้นเขาและเดินเท้าต่อสู่ยอดเขาอีกราว 3 กิโลเมตร ระหว่างทางจะมีจุดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่ผูกกับตำนานทาพระพุทธศาสนาทั้งศิลาเจดีย์, หินรูปบาตรคว่ำ, ถ้ำฤาษี, หินรูปร่างคล้ายเต่า และช้างขนาดยักษ์ ท่ามกลางธรรมชาติอัมร่มรื่น อุดมสมบูรณ์ อากาศเย็นสบายและทิวทัศน์ที่สวยงามกว้างไกลของจังหวัดจันทบุรี