• Member Login
  • Sign Out

Attractions

Online Reservation

Check In
Check Out
Discount Code

แหลมสิงห์ แนชเชอรัลบีช รีสอร์ท  บ้านพักสไตล์รีสอร์ท พร้อมห้องนั่งเล่นและระเบียงส่วนตัวทุกหลัง ติดชายหาดแหลมสิงห์  ให้ความรู้สึกอบอุ่น  สบายๆ   บรรยาศเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อน

หาดแหลมสิงห์  อยู่ห่างจากตัวเมือง  30  กิโลเมตร  เป็นชายหาดที่ร่มรื่นด้วยแนวสนที่ทอดยาวไปตลอดชายหาด  บรรยากาศสงบไม่พลุกพล่าน  ใกล้ชิดวิถีชาวบ้านอย่างแท้จริง

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เป็นอาคารรูปทรงเก้าเหลี่ยมสร้างด้วยหินอ่อน หลังคาเป็นรูปพระมาลายอดแหลมสูงจากพื้นถึงยอด 16.9 เมตร ประดับลวดลาย ยอดบนเป็นฉัตรทองคำเก้าชั้น ภายในมีพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หล่อด้วยทองเหลืองรมดำ ประทับนั่งทรงเมืองผนังภายในเขียนลายไทยพุ่มข้าวบิณฑ์ไว้อย่างสวยงาม [...]

ศาลหลักเมืองจันทบุรี

สันนิษฐานว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้างขึ้นเมื่อครั้งเสด็จเข้าเมืองจันทบุรี ซึ่งศาลเดิมน่าจะสร้างด้วยศิลาแลงที่ยังปรากฏร่องรอยให้เห็น อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมมาก มีต้นโพธิ์และต้นข่อยขึ้นปกคลุมจนแทบไม่เหลือเค้าเดิม ก่อนที่จะมีการสร้างศาลไม้รูปทรงธรรมดา และต่อมาในปี พ.ศ.2524 ทางจังหวัดจันทุบรีได้ก่อนสร้างศาลฝังเสาหลักเมือง และหล่อองค์เจ้าพ่อขึ้นใ [...]

รอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร ที่ปรากฏลึกบนแผ่นหินใหญ่ อยู่บนยอดเขาคิชฌกูฏที่ความสูง 1,050 เมตร จากระดับน้ำทะเล เชื่อกันว่าใครได้มานมัสการแล้วก็เปรียบเหมือนได้เข้าเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้รับกุศลอันยิ่งใหญ่ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง อธิษฐานขอพรแล้วจะสมหวังดั่งใจปรารถนา การเดินทางไปต้องนั่งร [...]

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

อยู่ในบริเวณของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยกรมประมงได้จัดหาและรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำทะเลที่น่าสนใจจากท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงจัดแสดงทั้งหมด 36 ตู้ ส่วนใหญ่เป็นปลาทะเล ทั้งปลาสวยงาม, ปลาในแนวปะการัง และปลาที่มีรูปร่างแปลก โดยมีวิทยาการนำบรรยายความรู้ให้กับผู้เยี่ยมชม [...]

สะพานเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน

อยู่ภายในบริเวณศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมากจากพระราชดำริ  สร้างขึ้นด้วยไม้ตะเคียนทอง  มีระยะทางยาว 1,600 เมตร  ทอดผ่านป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสิ่งมีชีวิตทางทะเลหลากหลายชนิด  บนพื้นที่ประมาณ 1,100 ไร่ [...]

ลานหินสีชมพู

ตั้งอยู่ภายในบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์คุ้งกระเบน  โดยในช่วงเวลาน้ำลงตอนกลางวันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน  จะมองเห็นหินสีชมพูอมม่วง-สีน้ำตาลแดง  ซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวและศึกษาเส้นทางเดินธรรมชาติ  ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง และเมื่อถึงจุดยืนที่ลาดหินสีชมพูแล้วมองไปทางทิศตะวันออกจะสามารถมองเห็นเกาะแก่งต่าง [...]

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

เป็นวัดคาทอลิกขนาดใหญ่  มีประวัติการก่อสร้างยาวนานถึง 275 ปี  สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2254  บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี  มีลักษณะสถาปัตยกรรมตะวันตกเป็นแบบโกธิค  ภายในตกแต่งด้วยกระจกสีที่เรียกว่าสเตนกลาส  เป็นภาพนักบุญองค์ต่างๆ  ที่มีความงดงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ [...]

วัดมังกรบุปผาราม

วัดในพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานฝ่ายจีนนิกาย  เป็นสาขาของวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)  ที่กรุงเทพฯ สร้างเมื่อ พ.ศ.2520  เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมลักษณะผสมผสานระหว่างพุทธศิลป์ไทย-จีนภาคใต้ ด้านหน้าเป็นวัดเป็นวิหารท้าวจตุโลกบาลประดิษฐานพระศรีอารยเมตไตรยโพธิ์สัตว์และท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่  ขณะที่ด้านในวัดมีอุโบสถทรงจีนหลังคาซ้อน 3 ชั้น ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาป [...]

น้ำตกพลิ้ว

น้ำตกขนาดใหญ่และสวยงาม  มีน้ำตลอดปี ประกอบด้วยสายธาร 2 สาย ไหลมารวมกันในแอ่งน้ำใสสะอาด  มีปลาใหญ่น้อยหลายชนิด โดยเฉพาะ “ปลาพลวงหิน” นอกจากนี้ยังมีอลงกรณ์เจดีย์ สร้างด้วยศิลาแลง เมื่อ พ.ศ.2419  โดยรัชกาลที่ 5 พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ เสด็จเมื่อ พ.ศ.2417 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเจดีย์ไว้เพื่อเป็นที่ระลึก และยังมีปิรามิดพระนางเรือล่ม เป [...]

โอเอซิส ซีเวิลด์

เป็นสถานที่เพาะพันธุ์ปลาโลมา และจัดการแสดงโลมา 2 สายพันธุ์ไทย นั้นก็คือ โลมาปากขวด (โลมาสีชมพู) และโลมาหัวบาตร (โลมาอิระวดี)  และยังเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำกับโลมาได้อย่างใกล้ชิด [...]

คุกขี้ไก่

สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2436  เมื่อครั้งฝรั่งเศสได้เข้ายึดเมืองจันทบุรี  ในกรณีพิพาทกันด้วยดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง  โดยฝรั่งเศสได้สร้างคุกขี้ไก่ขึ้น  เพื่อใช้กักขังคนไทยที่ต่อต้าน  มีลักษณะเป็นหอสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างยาวด้านละประมาณ 4.40 เมตร สูงประมาณ 7 เมตร [...]

สะพานตากสินมหาราช

เป็นสะพานที่ทอดข้ามปากแม่น้ำจันทบุรีเชื่อมต่อระหว่างตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ และตำบลบางกระไชย ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม เป็นสะพานที่ยาวที่สุดในภาคตะวันออก ระยะทาง 1,060 เมตร  ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม  สามารถมองเห็นชุมชนประมงพื้นบ้านที่ทอดยาวไปตามชายฝั่งปากแม่น้ำจันทบุรี เป็นจุดชมวิวและจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยมากแห่งหนึ่งของจันทบุรี  รวมถึงยังเป็นแหล่งตกปลาที่ได [...]

จุดชมวิวเนินนางพญา

เป็นไฮไลท์ส่วนหนึ่งของถนนเฉลิมบูรพาชลทิต  ตั้งอยู่บนเนินริมทะเลใกล้กับหาดคุ้งวิมานและปากอ่าวคุ้งกระเบน ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของภาคตะวันออก  มีทิวทัศน์ที่สวยงาม ทั้งถนนเลียบชายทะเลที่ทอดยาวไปจนถึงหาดคุ้งวิมาน, อ่าวคุ้งกระเบน และหาดแหลมเสด็จ  ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามตรงบริเวณปากอ่าว [...]

วัดเขาสุกิม

เป็นวัดที่ได้รับแรงศรัทธาจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  จากการพัฒนาโดย หลวงปู่สมชาย  ฐิตวิริโย  ที่นี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เงียบสงบร่มรื่นท่ามกลางธรรมชาติและป่าเขา รวมถึงเป็นแหล่งของศาสนสถาน, ศาสนสมบัติ และศาสนวัตถุอันล้ำค่า  มีการจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศและมีพิพิธภัณฑ์วัดเขาสุกิมเป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ  ทั้งพระพุทธรู [...]

ชุมชนริมน้ำจันทบูร

ชุมชนเก่าแก่ที่ติดริมน้ำจันทบุรี  ที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและยังคงร่องรอยของวิถีชีวิตในอดีตกว่า 300 ปี  ซึ่งที่นี้เคยเป็นย่านการค้าที่รุ่งเรืองในสมัยรัชกาลที่ 5  ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดคลาสสิคที่ผสมผสานระหว่างสายน้ำ, อาคารบ้านเรือนโบราณ, ศิลปวัฒนธรรม, วิถีชีวิตริมน้ำ, สิ้นค้าพื้นเมือง และอาหารอร่อยมากมาย [...]

หน่วยสาธิต การเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายในอ่าวคุ้งกระเบน

อยู่ในบริเวณของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์สัตว์ทะเลหายาก เปิดให้เข้าศึกษาเรียนรู้และสัมผัสอย่างใกล้ชิด ทั้งการเลี้ยงปลาในกระชัง, เลี้ยงหอยนางรม, ธนาคารปูม้า ๆลๆ ตลอดจนมีพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิด อาทิ ปลาฉลามเสือดาว, ปลาหมอทะเล, ปลาฉลามหัวบาตร, เต่าตนุ, เต่ากระ, ปลากะพงขาว และปลาเก๋า [...]